S nejasnostmi a chybami v tendrech by nemocnicím pomohla jednotná metodika

Kde dnes vlastně zdravotnická zařízení ve veřejných zakázkách chybují nejčastěji? Podle Petra Rafaje, předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), je to jak ve věcech obecných, tak pro zdravotnictví specifických. Mezi pochybení obecná, která se vyskytují ve všech oblastech, v nichž ÚOHS řeší veřejné zakázky, patří například diskriminační zadávací řízení, nejasný či ne zcela vymezený předmět zakázky či technické a kvalifikační předpoklady.

„Mnoho zadavatelů, zdravotnictví nevyjímaje, úplně přesně nechápe, co je smyslem takové kvalifikace – nejde prvoplánově o to, že už dodavatel něco stejného dodával, ale má se ověřovat schopnost dodavatele plnit veřejnou zakázku. To by měl mít každý zadavatel na mysli, když si kritéria technické a ekonomické kvalifikace stanoví. Pomocí těchto kritérií by neměl vyřadit nikoho, kdo by byl schopen veřejnou zakázku reálně plnit,“ vysvětluje Mojmír Florian, ředitel Odboru veřejných zakázek II na ÚOHS.

Zdroj: zdravotnickydenik.cz

vaclav