• SDRUŽUJEME HLAVNÍ VÝROBCE
  GENERICKÝCH LÉKŮ V ČR
  Výrobci generických přípravků sdružení v ČAFF snižují ceny léků a zvyšují tak jejich dostupnost pro pacienty.
 • ZVYŠUJEME DOSTUPNOST LÉČBY DÍKY
  BIOSIMILÁRNÍM LÉČIVŮM
  Biosimilars jsou funkční alternativa nákladné biologické léčby přispívající k úsporám
  ve zdravotních systémech všech vyspělých zemí světa.
 • PŘINÁŠÍME NA TRH UČINNÉ
  INOVACE EXISTUJÍCÍCH LÉČIV
  Inovativní generika přinášejí nové, inteligentní formy aplikace
  i zvýšenou efektivitu léčby v řadě terapeutických oblastí.
 • SVOU ČINNOSTÍ USILUJEME O VYŠŠÍ
  DOSTUPNOST LÉKŮ V ČR
  Širší užívání generických a biosimilárních přípravků je jedním
  z řešení pro vyšší dostupnost léků na českém trhu.
 • ŠIRŠÍ NABÍDCE LÉČIV BRÁNÍ SLOŽITÁ
  REGULACE CEN A ÚHRAD
  Cílem naší asociace je průhledná a transparentní
  regulace trhu zajišťující dostatek léků pro české pacienty.
 • KULTIVUJEME OBOROVÉ PROSTŘEDÍ
  GARANCÍ ETICKÝCH POSTUPŮ
  Společnosti sdružené v naší asociaci jsou vázány etickým
  kodexem jdoucím významně nad rámec platné legislativy ČR.

Aktuality

Výběrová řízení na léky, zdravotnické prostředky i služby jsou dnes nedílnou součástí fungování státních a krajských nemocnic. Ne všichni se s nimi ale popasovali bez problémů. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže stále nachází řadu pochybení a rezervy pociťují i sami zadavatelé. Ruku by proto podle některých odborníků mohla podat jednotná metodika, která by některé časté chyby pomohla vymýtit. Přestože se ale téměř veškerá pozornost zaměřuje na výběr dodavatele, zakopaný pes leží u řady méně povedených nákupů někde jinde, například ve špatném marketingovém průzkumu. O problematice diskutovali odbornící - za přítomnosti předsedy Úřadu pro hospodářskou soutěž Petra Rafaje - u středečního kulatého stolu Zdravotnického deníku na téma Hospodářska soutěž, centrální nákupy, veřejné zakázky a veřejná podpora ve zdravotnictví.

 

 

Více

Program IV. ročníku konference Biosimilars,

která se bude konat 22. 2. 2018 ve FN Motol od 15.00 hod. je finální.

Přednášejícími budou:

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

Doc. MUDr. Jana Prausová, PhD., MBA

Doc. MUDr. Marek Svoboda, PhD.

Doc. MUDr. Regina Demlová, PhD.

PharmDr. Petr Horák

Přihlašte se na 

http://biosimilars.caff.eu

Těšíme se na vás.

 

Více

Naše názory

0

druhů léčivých přípravků

0

nejužívanějších léků je vyrobeno u nás

0

podíl na trhu v počtu prodaných léků

0

let na českém trhu

Řekli o nás

Naši členové