• SDRUŽUJEME HLAVNÍ VÝROBCE
  GENERICKÝCH LÉKŮ V ČR
  Výrobci generických přípravků sdružení v ČAFF snižují ceny léků a zvyšují tak jejich dostupnost pro pacienty.
 • ZVYŠUJEME DOSTUPNOST LÉČBY DÍKY
  BIOSIMILÁRNÍM LÉČIVŮM
  Biosimilars jsou funkční alternativa nákladné biologické léčby přispívající k úsporám
  ve zdravotních systémech všech vyspělých zemí světa.
 • PŘINÁŠÍME NA TRH UČINNÉ
  INOVACE EXISTUJÍCÍCH LÉČIV
  Inovativní generika přinášejí nové, inteligentní formy aplikace
  i zvýšenou efektivitu léčby v řadě terapeutických oblastí.
 • SVOU ČINNOSTÍ USILUJEME O VYŠŠÍ
  DOSTUPNOST LÉKŮ V ČR
  Širší užívání generických a biosimilárních přípravků je jedním
  z řešení pro vyšší dostupnost léků na českém trhu.
 • ŠIRŠÍ NABÍDCE LÉČIV BRÁNÍ SLOŽITÁ
  REGULACE CEN A ÚHRAD
  Cílem naší asociace je průhledná a transparentní
  regulace trhu zajišťující dostatek léků pro české pacienty.
 • KULTIVUJEME OBOROVÉ PROSTŘEDÍ
  GARANCÍ ETICKÝCH POSTUPŮ
  Společnosti sdružené v naší asociaci jsou vázány etickým
  kodexem jdoucím významně nad rámec platné legislativy ČR.

Aktuality

V pátek 8. září 2017 proběhne v Madridu ESMO symposium 2017 na téma biosimilars pro onkology: co potřebujete vědět. Cílem symposia je poskytnout onkologům příležitost seznámit se s biosimilárními možnostmi léčby, které mají potenciál zvýšit přístupnost pacientům, a které hrají klíčovou úlohu pro udržitelnost systému zdravotní péče. 

Více

Evropská asociace nemocničních lékárníků (EAHP) vydala stanovisko k důležitým otázkám, které se týkají biosimilárních léčiv, včetně úlohy nemocničních lékárníků, vzhledem k zavádění biosimilars ve zdravotnictví z hlediska výběru, zadávání veřejných zakázek, logistiky, informací, vzdělávání a shromažďování reálných zkušeností. 

Více

Naše názory

0

druhů léčivých přípravků

0

nejužívanějších léků je vyrobeno u nás

0

podíl na trhu v počtu prodaných léků

0

let na českém trhu

Řekli o nás

Naši členové